la nostra associacio bolets i boscos gastronomia Toxicologia curs d'iniciacio Agenda Activitats enllaços llista de correu sobre micologia
Morchella rotunda (Pers.: Fr.) Boudier
MÚRGOLA ROSSA, murguela rossa

DESCRIPCIÓ: molt arrodonit, de 5-8 x 5-10 cm, esfèric o ovoide. La superfície, que és fèrtil, és de color ocre o mel. Té forma de vesper i està plena de grans forats arrodonits anomenats alvèols, disposats molt irregularment. Els alvèols de la base del barret estan soldats directament al peu, sense formar cap val.lècula. Esporada de color groc-ocre. Peu buit i rabassut, de 4-10 x 2-4 cm, amb la base molt ampla de fins a 8 cm, que és fortament costada. És blanc i furfuraci, tant per dins com per fora. Carn blanca, d'olor i gust suaus.

HÁBITAT: Fong suposadament sapròfit que viu en boscos de ribera, sota verns, pollancres, oms i freixes. També ho fa en prats i pinedes sorrencoses. Prefereix els sòls neutres o bàsics. Fructifica a la primavera; és més abundant en anys de primaveres plujoses i poc ventoses. És comú; es troba des del litoral fins als Pirineus

COMESTIBILITAT: És un bon comestible, encara que d'inferior qualitat que la resta de múrgoles. En cru presenta les mateixes propietats que totes, es a dir, resulta tòxica. Per la qual cosa s'han de consumir sempre cuites o assecades.

REMARQUES: Als boscos de ribera es troben altres múrgoles semblants, que probablement en són simples varietats. Una d'elles és M. rigida (Krombholz) Boudier, d'alvèols poligonals, amb el fons pla. Tota ella és molt fràgil i de consistència cerosa. Una altra és M. umbrina Boudier, molt petita i completament negra, que es troba en zones muntanyenques. Una tercera, la més gran de totes, és M. crassipes (Krombholz) Boudier, de mida gegantina, que pot arribar fins a 30 cm d'altura.

© 2006 Associació Micològica Joaquim Codina
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.