Pàgina d´iniciPagina d´inici

Aula de cant

 

L'Eutonia i la Sensopercepció són tècniques que provenen del camp de la gimnàstica conscient. A l'estudi proposem un treball corporal personalitzat. Això permet a l'alumne prendre consciència del seu esquema corporal i entendre l´ús que fa del seu cos. A partir d'aquest coneixement l'alumne pot modificar els aspectes corporals que li suposen un límit en les seves tasques professionals o quotidianes.

Treballem a partir de postures naturals del cos, i amb micromoviments i estiraments que regulen el to muscular, podem accedir a l'estructura òssia i des d'allí, modificar la postura. Allargant les cadenes musculars, flexibilitzant els espais articulars, facilitem el treball de l'alumne i la presa de consciència del seu esquema corporal.

La capacitat sensoperceptiva és inherent al ser humà, li permet connectar-se, interioritzar i interaccionar amb el món extern, el propi cos i el cos dels demés. Des d'aquí treballem donant a l'alumne les eines necessàries pel coneixement del seu cos, la modificació d'aprenentatges errònis que causen desequilibris i l'adquisició d'hàbits sans per el seu desenvolupament.

En el procés d'aprenentatge el professor acompanya l'alumne des de les possibilitats reals que té, adequant el treball a la situació de l'alumne, y possibilitant-li incorporar aquells recursos podrà implementar en el moment que consideri oportú.

El treball està pensat per a totes aquelles persones que per diverses circumstàncies necessitin el seu cos per a la tasca que desenvolupen, músics, actors, ballarins, cantants, així com aquelles persones que per la seva professió utilizin el cos amb un nivell d'exigència particular, administratius, esportistes, docents, mestresses de casa, metges, estudiants, professionals, etc . I per a totes aquelles persones que desitgin realitzar un camí de coneixement personal que permeti desenvolupar les seves capacitats innates.

Les classes són individuals o en grups reduïts.

La primera classe de prova és gratuïta per tal que els interessats coneguin de primera mà el nostre mètode de treball i perquè el mestre valori les aptituds, dificultats i/o els diversos problemes de salut corporal dels nous alumnes.

També es realitza de manera individual o en grup, la supervisió de la tasca per a aquells professionals que coordinen grups de treball corporal. L' objectiu de la supervisió, és la reflexió i l'anàlisi sobre la tasca per optimitzar el procés d'ensenyament- aprenentatge per part dels alumnes i del docent.

CLASSE GRATUÏTA DE PROVA

Demaneu hora al telèfon 93 205 13 80 mlombardo@vaimberg.e.telefonica.net